4.Sınıf Yeni Nesil Sorularla Öğreten Soru Bankası

Harf-Hece - Test 1 - Sayfa 9 Çözümler
Sözcükte Anlama - Test 2 - Sayfa 11 Çözümler
Ara Değerlendirme - Test 3 - Sayfa 13 Çözümler
Gerçek ve Mecaz Anlam - Test 4 - Sayfa 15 Çözümler
Terim Anlam - Test 5 - Sayfa 17 Çözümler
Ara Değerlendirme - Test 6 - Sayfa 19 Çözümler
Kuralla ve Devrik Cümle - Test 7 - Sayfa 21 Çözümler
Kelimeler - Test 8 - Sayfa 23 Çözümler
Ara Değerlendirme - Test 9 - Sayfa 25 Çözümler
Eş Anlamlı Kelimeler - Test 10 - Sayfa 27 Çözümler
Zıt Anlamlı Kelimeler - Test 11 - Sayfa 29 Çözümler
Ara Değerlendirme - Test 12 - Sayfa 31 Çözümler
Eş Sesli Kelimleler - Test 13 - Sayfa 33 Çözümler
Metin Türleri - Test 14 - Sayfa 35 Çözümler
Ara Değerlendirme - Test 15 - Sayfa 37 Çözümler
Deyimler - Test 16 - Sayfa 39 Çözümler
Atasözleri - Test 17 - Sayfa 41 Çözümler
Ara Değerlendirme - Test 18 - Sayfa 43 Çözümler
Ürünü İfadeler - Test 19 - Sayfa 45 Çözümler
-de Eki ve -de Bağlacı - Test 20 - Sayfa 47 Çözümler
Ara Değerlendirme - Test 21 - Sayfa 49 Çözümler
-ki Eki ve -ki Bağlacı - Test 22 - Sayfa 51 Çözümler
Adlar( İsimler) - Test 23 - Sayfa 53 Çözümler
Ara Değerlendirme - Test 24 - Sayfa 55 Çözümler
Durum (Hal) Ekleri - Test 25 - Sayfa 57 Çözümler
Sözcükler (Ön Ad-Sıfat) - Test 26 - Sayfa 59 Çözümler
Ara Değerlendirme - Test 27 - Sayfa 61 Çözümler
(Adıl-Zamir) - Test 28 - Sayfa 63 Çözümler
Kelimeler (Eylem-Fiil) - Test 29 - Sayfa 65 Çözümler
Ara Değerlendirme - Test 30 - Sayfa 67 Çözümler
5N1K - Test 31 - Sayfa 69 Çözümler
Öznel ve Nesnel Yargı - Test 32 - Sayfa 71 Çözümler
Ara Değerlendirme - Test 33 - Sayfa 73 Çözümler
Sebep-Sonuç Cümleleri - Test 34 - Sayfa 75 Çözümler
Karşılaştırma Cümleleri - Test 35 - Sayfa 77 Çözümler
Ara Değerlendirme - Test 36 - Sayfa 79 Çözümler
İfadeler - Test 37 - Sayfa 81 Çözümler
Genel ve Özel İfadeler - Test 38 - Sayfa 83 Çözümler
Ara Değerlendirme - Test 39 - Sayfa 85 Çözümler
Yazım Kuralları - Test 40 - Sayfa 87 Çözümler
Noktalama İşaretleri-1 - Test 41 - Sayfa 89 Çözümler
Ara Değerlendirme - Test 42 - Sayfa 91 Çözümler
Noktalama İşaretleri-2 - Test 43 - Sayfa 93 Çözümler
Görsel Okuma - Test 44 - Sayfa 95 Çözümler
Ara Değerlendirme - Test 45 - Sayfa 97 Çözümler
Ana Duygu-Hikaye Unsurları - Test 46 - Sayfa 99 Çözümler
Paragraf - Test 47 - Sayfa 101 Çözümler
Ara Değerlendirme - Test 48 - Sayfa 103 Çözümler
Deneme Sınavı-1 - Test 49 - Sayfa 105 Çözümler
Deneme Sınavı-2 - Test 50 - Sayfa 109 Çözümler
Deneme Sınavı-3 - Test 51 - Sayfa 113 Çözümler
4-5-6 Basamaklı Sayılar-1 - Test 1 - Sayfa 119 Çözümler
4-5-6 Basamaklı Sayılar-2 - Test 2 - Sayfa 121 Çözümler
4-5-6 Basamaklı Sayılar-3 - Test 3 - Sayfa 123 Çözümler
Örüntü ve Sıralama-1 - Test 4 - Sayfa 125 Çözümler
Örüntü ve Sıralama-2 - Test 5 - Sayfa 127 Çözümler
Örüntü ve Sıralama-3 - Test 6 - Sayfa 129 Çözümler
Ara Değerlendirme - Test 7 - Sayfa 131 Çözümler
Doğal Sayılarda Yuvarlama-1 - Test 8 - Sayfa 133 Çözümler
Doğal Sayılarda Yuvarlama-2 - Test 9 - Sayfa 135 Çözümler
Doğal Sayılarda Yuvarlama-3 - Test 10 - Sayfa 137 Çözümler
İşlemi-1 - Test 11 - Sayfa 139 Çözümler
İşlemi-2 - Test 12 - Sayfa 141 Çözümler
Ara Değerlendirme - Test 13 - Sayfa 143 Çözümler
İşlemi-1 - Test 14 - Sayfa 145 Çözümler
İşlemi-2 - Test 15 - Sayfa 147 Çözümler
İşlemi-1 - Test 16 - Sayfa 149 Çözümler
İşlemi-2 - Test 17 - Sayfa 151 Çözümler
İşlemi-3 - Test 18 - Sayfa 153 Çözümler
Ara Değerlendirme - Test 19 - Sayfa 155 Çözümler
Doğal Sayılarda Bölme İşlemi-1 - Test 20 - Sayfa 157 Çözümler
Doğal Sayılarda Bölme İşlemi-1 - Test 21 - Sayfa 159 Çözümler
Kesirlerin Gösterimi-1 - Test 22 - Sayfa 161 Çözümler
Kesirlerin Gösterimi-2 - Test 23 - Sayfa 163 Çözümler
Ara Değerlendirme - Test 24 - Sayfa 165 Çözümler
Kesirlerde Pay Payda-1 - Test 25 - Sayfa 167 Çözümler
Kesirlerde Pay Payda-2 - Test 26 - Sayfa 169 Çözümler
Kesirlerde Pay Payda-3 - Test 27 - Sayfa 171 Çözümler
Kesirlerde Toplama, Çıkarma-1 - Test 28 - Sayfa 173 Çözümler
Kesirlerde Toplama, Çıkarma-1 - Test 29 - Sayfa 175 Çözümler
Kesirlerde Toplama, Çıkarma-1 - Test 30 - Sayfa 177 Çözümler
Ara Değerlendirme - Test 31 - Sayfa 179 Çözümler
Zaman-1 - Test 32 - Sayfa 181 Çözümler
Zaman-2 - Test 33 - Sayfa 183 Çözümler
Veri Grafik Yorumlama-1 - Test 34 - Sayfa 185 Çözümler
Veri Grafik Yorumlama-2 - Test 35 - Sayfa 187 Çözümler
Ara Değerlendirme - Test 36 - Sayfa 189 Çözümler
Çevre Uzunlukları-1 - Test 37 - Sayfa 191 Çözümler
Çevre Uzunlukları-2 - Test 38 - Sayfa 193 Çözümler
Küp-Düzlem-Açı-1 - Test 39 - Sayfa 195 Çözümler
Küp-Düzlem-Açı-2 - Test 40 - Sayfa 197 Çözümler
Küp-Düzlem-Açı-3 - Test 41 - Sayfa 199 Çözümler
Ara Değerlendirme - Test 42 - Sayfa 201 Çözümler
Çevre ve Alan-1 - Test 43 - Sayfa 203 Çözümler
Çevre ve Alan-2 - Test 44 - Sayfa 205 Çözümler
Çevre ve Alan-3 - Test 45 - Sayfa 207 Çözümler
Çevre ve Alan-4 - Test 46 - Sayfa 209 Çözümler
Tartma-1 - Test 47 - Sayfa 211 Çözümler
Tartma-2 - Test 48 - Sayfa 213 Çözümler
Sıvılar - Test 49 - Sayfa 215 Çözümler
Ara Değerlendirme - Test 50 - Sayfa 217 Çözümler
Deneme Sınavı-1 - Test 51 - Sayfa 219 Çözümler
Deneme Sınavı-2 - Test 52 - Sayfa 223 Çözümler
Deneme Sınavı-3 - Test 53 - Sayfa 227 Çözümler
Hareketleri-1 - Test 1 - Sayfa 233 Çözümler
Hareketleri-2 - Test 2 - Sayfa 235 Çözümler
Hareketleri-3 - Test 3 - Sayfa 237 Çözümler
Besinler ve Özellikleri-1 - Test 4 - Sayfa 239 Çözümler
Besinler ve Özellikleri-2 - Test 5 - Sayfa 241 Çözümler
Besinler ve Özellikleri-3 - Test 6 - Sayfa 243 Çözümler
Ara Değerlendirme - Test 7 - Sayfa 245 Çözümler
Kuvvetin Etkileri-1 - Test 8 - Sayfa 247 Çözümler
Kuvvetin Etkileri-2 - Test 9 - Sayfa 249 Çözümler
Kuvvetin Etkileri-3 - Test 10 - Sayfa 251 Çözümler
Kuvvetin Etkileri-4 - Test 11 - Sayfa 253 Çözümler
Maddenin Özellikleri-1 - Test 12 - Sayfa 255 Çözümler
Maddenin Özellikleri-2 - Test 13 - Sayfa 257 Çözümler
Maddenin Özellikleri-3 - Test 14 - Sayfa 259 Çözümler
Ara Değerlendirme - Test 15 - Sayfa 261 Çözümler
Teknolojileri-1 - Test 16 - Sayfa 263 Çözümler
Teknolojileri-2 - Test 17 - Sayfa 265 Çözümler
Teknolojileri-3 - Test 18 - Sayfa 267 Çözümler
İnsan ve Çevre-1 - Test 19 - Sayfa 269 Çözümler
İnsan ve Çevre-2 - Test 20 - Sayfa 271 Çözümler
İnsan ve Çevre-3 - Test 21 - Sayfa 273 Çözümler
Ara Değerlendirme - Test 22 - Sayfa 275 Çözümler
Basit Elektrik Devreleri-1 - Test 23 - Sayfa 277 Çözümler
Basit Elektrik Devreleri-2 - Test 24 - Sayfa 279 Çözümler
Deneme Sınavı-1 - Test 25 - Sayfa 281 Çözümler
Deneme Sınavı-2 - Test 26 - Sayfa 285 Çözümler
Deneme Sınavı-3 - Test 27 - Sayfa 289 Çözümler
Birey ve Toplum-1 - Test 1 - Sayfa 295 Çözümler
Birey ve Toplum-2 - Test 2 - Sayfa 297 Çözümler
Birey ve Toplum-3 - Test 3 - Sayfa 299 Çözümler
Kültür ve Miras-1 - Test 4 - Sayfa 301 Çözümler
Kültür ve Miras-2 - Test 5 - Sayfa 303 Çözümler
Ara Değerlendirme-1 - Test 6 - Sayfa 305 Çözümler
Ara Değerlendirme-2 - Test 7 - Sayfa 307 Çözümler
Kültür ve Miras-1 - Test 8 - Sayfa 309 Çözümler
Kültür ve Miras-2 - Test 9 - Sayfa 311 Çözümler
Kültür ve Miras-3 - Test 10 - Sayfa 313 Çözümler
Kültür ve Miras-4 - Test 11 - Sayfa 315 Çözümler
Kültür ve Miras-5 - Test 12 - Sayfa 317 Çözümler
İnsanlar,Yerler ve Çevreler-1 - Test 13 - Sayfa 319 Çözümler
İnsanlar,Yerler ve Çevreler-2 - Test 14 - Sayfa 321 Çözümler
İnsanlar,Yerler ve Çevreler-3 - Test 15 - Sayfa 323 Çözümler
Ara Değerlendirme-1 - Test 16 - Sayfa 325 Çözümler
Ara Değerlendirme-2 - Test 17 - Sayfa 327 Çözümler
Bilim, Teknoloji ve Toplum-1 - Test 18 - Sayfa 329 Çözümler
Bilim, Teknoloji ve Toplum-2 - Test 19 - Sayfa 331 Çözümler
Üretim-Dağıtım-Tüketim-1 - Test 20 - Sayfa 333 Çözümler
Üretim-Dağıtım-Tüketim-2 - Test 21 - Sayfa 335 Çözümler
Ara Değerlendirme-1 - Test 22 - Sayfa 337 Çözümler
Ara Değerlendirme-2 - Test 23 - Sayfa 339 Çözümler
Etkin Vatandaşlık-1 - Test 24 - Sayfa 341 Çözümler
Etkin Vatandaşlık-2 - Test 25 - Sayfa 343 Çözümler
Küresel Bağlantılar - Test 26 - Sayfa 345 Çözümler
Deneme Sınavı-1 - Test 27 - Sayfa 347 Çözümler
Deneme Sınavı-2 - Test 28 - Sayfa 351 Çözümler
Deneme Sınavı-3 - Test 29 - Sayfa 355 Çözümler
05013354646

Sosyal Medya

İletişim Bilgilerimiz

Fevzi Çakmak Mahallesi 10448 Sokak No:18 Karatay/Konya

05013354646

[email protected]